Open/Close Menu
Management Achizitii publice si concesiuni

impreuna putem realiza mai mult alaturi suntem mai puternici construim viitorul avand grija de prezent Sarbatori Fericite! A. CEPARU

Certificat constator depus in copie legalizata. Obligatia solicitarii completarii documentelor de calificare. Prin contestaţiile nr. …. si … din 08.01.2009, înregistrate la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor cu nr. …… si respectiv nr. ….. din 08.07.2009, depuse de SC S.T. SA, cu sediul in …………….., împotriva deciziei prin care oferta sa a fost declarata…

SCPA Ceparu si Irimia participa la o serie de conferinte si cursuri din domeniul Achizitiilor publice.

Interes legitim, personal si actual. Respingere contestatie impotriva documentatiei de atribuire depusa de un operator economic care nu intentioneaza sa participe la procedura de atribuire in calitate de ofertant CURTEA DE  A P E L   T I M I Ş O A R A SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI FISCAL DOSAR NR. (…)-17.07.2008 DECIZIA CIVILĂ NR.1…….

Prin Hotararea de Guvern nr. 167/03.03.2010, publicata in Monitorul Oficial Partea I nr. 154 din 10.03.2010, s-au modificat Normele de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publică prin mijloace electronice din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi…

Participarea, in calitate de ofertanti distincti, a doua societati care apartin aceluiasi grup la o procedura de atribuire.
Curtea afirma ca autoritatea contractanta trebuie sa analizeze cu atentie daca raportul de control dintre cele doua societati a exercitat o influenta asupra continutului celor doua oferte. Constatarea unei astfel de influente (indiferent de forma de manifestare) este suficienta pentru excluderea din procedura de atribuire a celor doua societati in cauza.

Interesul local nu este suficient pentru a se putea deroga dreptului european al achizitiilor publice.
europeana este gardianul bunei aplicari a tratatelor europene, fiind singura competenta pentru a exercita o actiune in justitie impotriva unui stat membru care nu respecta dreptul comunitar in domeniul achizitiilor publice, chiar si in situatia in care termenele de contestatie au expirat.

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact