Open/Close Menu
Management Achizitii publice si concesiuni

Dreptul autoritatii contractante de a stabili tipul produselor pe care le achizitioneaza. Oferta alternativa. Caracterul inacceptabil al propunerii de furnizare a unor produse cu caracteristici diferite. R O M Â N I A CURTEA DE  A P E L   T Â R G U   M U R E Ş SECŢIA COMERCIALĂ, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV ŞI…

PPP se referă la o tranzacție ce presupune transferul de responsabilitate pentru furnizarea unui serviciu public sau pentru realizarea unei investiții, din zona sectorului public, către sectorul privat, respectiv o companie privată, autoritatea publică competentă păstrând doar responsabilitatea politică, devenind partener la profit şi pierderi. Aici pot fi incluse structuri precum contractele de asociere în participaţiune, contractele de închiriere, contractele de leasing, contractele de joint-venture, contracte de proiectare şi construcţie etc.

Avantajele acestei forme de relaționare contractuală între parteneri din cele două sfere ale vieții economice, cea publică și cea privată, rezidă în posibilitatea optimizării calității serviciilor publice – prin obligarea operatorilor privați de a veni cu soluții noi la prețuri scăzute – degrevarea bugetului instituțiilor publice de unele cheltuieli induse de asigurarea unor servicii –…

Deși nu există un model general acceptat de jurisprudență sau doctrină, termenul de PPP fiind unul foarte flexibil și care suportă diverse variante contractuale, toate considerate corecte, atâta timp cât respectă concurenţa între operatorii economici, tratamentul egal şi nediscriminatoriu, transparenţa şi integritatea procesului de achiziţie publică și asigură utilizarea eficientă a fondurilor publice prin aplicarea…

Parteneriatul public-privat (PPP) exprimă o modalitate de cooperare între autoritatea publică şi sectorul privat, respectiv organizaţii neguvernamentale, asociaţii ale oamenilor de afaceri ori companii, pentru furnizarea unor servicii publice de calitate.

REVISTA DE ACHIZIȚII PUBLICE organizează CONFERINȚA ANUALĂ DE ACHIZIȚII PUBLICE, ediția a IV-a ce se va desfășura în perioada 06 – 07 mai 2010 la Institutul Național de Statistică, București. Evenimentul vizează participarea managerilor instituțiilor publice și administrației locale, angajații din cadrul departamentelor de achiziții publice, reprezentanții ofertanților, juriști și avocați, experți și manageri, implicați…

Articol aparut in Revista achizitiilor publice, martie 2010 Autoritatile contractante se plang frecvent de lipsa participarii operatorilor economici la procedurile de atribuire organizate. Desi contractele de achizitie publica prezinta un potential interes pentru multe societati comerciale, in special pentru intreprinderile mici si mijlocii (IMM), o mare parte dintre acestea nu doresc sa raspunda solicitarilor venite…

articol aparut in Revista achizitiilor publice, martie 2010 Reluam in acest numar al revistei prezentarea unei spete interesante intalnita in practica, speta referitoare la forma garantiei de participare la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica. La sedinta de deschidere a ofertelor, un operator economic  a depus o scrisoare de garantie bancara care mentiona…

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact