Publicam textul integral la adresa de mai jos: PUPBrief6_Rom_250214 Acest document a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Opiniile exprimate în prezentul document nu pot fi considerate sub nicio formă ca reflectând poziţia oficială a Uniunii Europene, şi nu reflectă în mod necesar punctele de vedere ale OECD şi ale ţărilor sale membre…

88 de puncte despre cum se aplica si cui se adreseaza:  Absența unor norme clare la nivelul Uniunii care să reglementeze atribuirea contractelor de concesiune antrenează incertitudine juridică și obstacole în calea liberei circulații a serviciilor și perturbă funcționarea pieței interne. Ca urmare, operatorii economici, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM), sunt privați de…

Expert achizitii publice Gelu CAZAN Criteriile de atribuire sau, mai degrabă, alegerea factorilor de evaluare în contextul utilizării criteriului ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, generează în continuare bătăi de cap autorităţilor contractante în încercarea acestora de a identifica factori cât mai obiectivi, cuantificabili, relevanţi pentru contract și care să nu fie…

A fost publicat Ordinul nr. 213/2014 privind asigurarea transparentei specificatiilor tehnice aferente achizitiilor publice centralizate – Lege5 Online. Precizari importante: Art. 1 Specificaţiile tehnice din cadrul documentaţiilor de atribuire aferente procedurilor de achiziţii centralizate de medicamente, materiale sanitare, echipamente medicale, echipamente de protecţie, servicii, combustibili şi lubrifianţi pentru parcul auto vor fi postate pe site-ul Ministerului…

Autor: Consilier juridic Daniel JURJ Prin Ordinul nr. 543 din 4 iunie 2013 al Ministrului Fondurilor Europene, nr. 2.366 din 24 iulie 2013 al Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, nr. 1.446 din 5 iunie 2013 al Ministrului Mediului și Schimbărilor Climatice, nr. 1.489 din 25 iunie 2013 al Ministrului Economiei, nr. 1.441 din 1…

Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice anunță organizarea în cadrul proiectului “Sprijin pentru factorii implicați în gestionarea instrumentelor structurale în vederea optimizării sistemului de achiziții publice” finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2007-2013 a unei serii de evenimente care au ca principal scop diseminarea “Ghidului de bune…

Autor: Consilier juridic Daniel JURJ Cuvânt înainte: Kristian Hartlev, avocat-partener la firma daneză de avocatură Poul Schmith, în articolul său ,,Changes to Existing Contracts Under the EU Public Procurement Rules and the Drafting of Review Clauses to Avoid the Need for a New Tender” publicat în Public Procurement Law Review Issue 2/2013, descrie modificările care…

Anuntam lansarea primei editii a e-book-ului „Articole achizitii publice” si anume editia 2013. Articolele publicate pe blogul avocat-achizitii.com, pe intreaga perioada a anului 2013, au fost reunite sub acelasi titlu pentru a face mai usoara lecturarea lor, pentru a va oferi o imagine de ansamblu a ceea ce a insemnat 2013 pentru sectorul achizitii publice…

Consilier juridic Daniel JURJ Codurile CPV reprezintă un limbaj unic utilizat în scop statistic în procedurile de achiziţii publice, fiind stabilite prin Regulamentul CE nr. 2195/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 privind Vocabularul comun privind achiziţiile publice (CPV)[1], modificat prin Regulamentul CE nr. 213/2008 al Comisiei din 28 noiembrie 2007…

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact