Respingere nelegală a ofertei. Reevaluarea ofertelor conform documentaţiei de atribuire. Obligarea autorităţii contractante la aplicarea criteriului de atribuire precizat în documentaţia de atribuire

– curs de specializare certificat de Ministerul Muncii, Familiei şi Protectiei Sociale şi Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului – Parteneri pentru organizarea evenimentului: SCPA Ceparusi Irimia in parteneriat cu Expert Audit Group si Revista de achizitii Locaţie: MAMAIA – Hotel Riviera *** Perioada: 07-10 iulie 2011 Invitaţi: Corneliu BURADA – Director General în cadrul…

Evenimentul va aborda cu prioritate rolul și atribuţiile instituţiilor implicate în cadrul sistemului instituţional al achiziţiilor publice şi cel de gestionare a fondurilor europene. Conducători ai instituțiilor publice implicate sunt invitați să-și exprime opinia privind crearea unui sistem eficient, standardizat în scopul eliminării sincopelor existente momentan în vederea acelerării absorbţiei fondurilor europene. Dezbaterile din cadrul…

Atribuirea unui contract care nu are ca obiect activităţi relevante. Competenţa materială a Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor nu poate fi extinsă prin voinţa părţilor, în cazul unor proceduri nereglementate sau exceptate de la prevederile OUG nr. 34/2006 privind achiziţiile publice. Decizia nr. 209 din data de 8 februarie 2010 pronunţată de Curtea de…

Termen de raspuns la solicitarea de clarificari. Contestatie proces-verbal al sedintei de deschidere. Nivel satisfacator al concurentei. Numar minim de ofertanti. Prin contestaţia înregistrată la CNSC cu nr. …………………………………..din 11.12.2006, depusă de ………………………………….., cu sediul în ………………………………….., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. ………………………………….., CUI ………………………………….., împotriva procesului verbal de deschidere nr. …………………………………../07.12.2006, emis…

Societatea de avocati « Ceparu si Irimia » anunta participarea in calitate de intervenienti a Domnului Sebastian VLADESCU, Ministru al Finantelor publice in perioada 2004-2007 si 2009-2010 si a Domnului Calin GEORGESCU, Directorul Centrului National pentru Dezvoltare Durabila. De asemenea, precizam ca deschiderea evenimentului, la care si-au anuntat prezenta un numar de peste 150 de participanti, va…

Societatea de Avocaţi Ceparu şi Irimia are deosebita plăcere de a găzdui prima ediţie a Conferinţei Internaţionale privind Parteneriatul Public-Privat, un eveniment ce se doreşte a deveni o tradiţie pentru România. Astfel, în data de 28 Septembrie 2010 la Hotel Radisson din Bucuresti, vom încerca să explorăm, împreună cu o serie de invitaţi de marcă…

Imposibilitatea initierii unei noi proceduri cu acelasi obiect cu al procedurii in care instanta a dispus irevocabil reevaluarea ofertelor. Neconformitate oferta castigatoare. Obligatia verificarii incadrarii pretului ofertei in valoarea fondurilor disponibile. Prin contestaţia nr. …./08.08.2008, înregistrată la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor sub nr. ……/08.08.2008, formulată de către S.C. ………… S.R.L., cu sediul în…

Joi – 03.06, intre 18:00 – 19:00, Avocat Florin Irimia (avocat asociat SCPA Ceparu si Irimia) este invitat la emisiunea Legile Afacerilor de pe Money Chanel pentru a dezbate Parteneriatul Public Privat.

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact