Open/Close Menu
Management Achizitii publice si concesiuni

Directive europene

Anunțăm publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L94 din 28 martie 2014, a următoarelor directive:

– Directiva 2014/23/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind atribuirea contractelor de concesiune;

– Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE;

– Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ.

Noile directive vor intra în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, statele membre având la dispoziție un termen de 24 de luni pentru a le transpune în legislaţiile naţionale. ANRMAP anunță într-un comunicat de presă că “va asigura transpunerea celor trei directive europene în legislația din România, cu sprijinul celorlalte instituții naționale implicate, precum și cu suportul acordat de serviciile de specialitate din cadrul Comisiei Europene”.

Pentru textele integrale faceţi click pe linkurile de mai jos:

Directiva 2014/23/UE

Directiva 2014/24/UE

Directiva 2014/25/UE

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact