– Management operațional, strategic sau economie instituțională?

Ordonanța de urgență publicată în luna mai anul acesta în Monitorul Oficial, Partea I nr. 362 din 26 mai 2015 și care până la data prezentului articol, respectiv 9 iunie 2015 nu a suferit nicio modificare, prevede înființarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice (ANAP), ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice, prin preluarea atribuţiilor, activităţii, a posturilor şi a personalului de la Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP), de la Unitatea pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice (UCVAP) şi de la compartimentele de verificare a achiziţiilor publice din cadrul direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.
Precizăm de la început acest fapt, întrucât, în urma cu 10 ani, în contextul respectării angajamentelor asumate de Romania în procesul de aderare la Uniunea Europeana, Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice (A.N.R.M.A.P.) se înființa prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 74/2005 aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2006, ca instituție publică, în subordinea Guvernului și coordonarea directă a Primului – Ministru, cu sediul în municipiul București. Aceasta autoritate a fost înființată prin reorganizarea Direcţiei de reglementare şi monitorizare a achiziţiilor publice din cadrul Ministerului Finanţelor Publice.
Având la bază posibile principii ale managementului operațional, la scurt timp s-a impus o altă modificare legislativă care prevedea o nouă situație, și anume: Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea secretarului general al Guvernului. Aceste modificări substanțiale au fost introduse prin Hotărârea nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice.
Această din urmă mențiune a rezistat până în anul 2013, cu siguranță ca urmare a managementului strategic riguros, când ”în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori a ministerelor”, Hotărârea nr. 542/2013 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 525/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice impunea măsuri esențiale în derularea activității ANRMAP astfel: Art. 1. – (1) Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice, denumită în continuare A.N.R.M.A.P., se organizează şi funcţionează ca instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului prin Cancelaria Primului-Ministru, finanţată integral de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului.
Din cele prezentate anterior putem constata că, mai ales în cazul instituțiilor publice, principiile managementului strategic și cel operațional sunt stabilite în principal în funcție de analize riguroase ale pieței de profil. În susținerea celor afirmate vă prezentăm trei tabele comparative pentru o mai bună înțelegere a principalelor atribuții și funcții pe care ANRMAP, actualul ANAP, le-a îndeplinit de-a lungul timpului.

Descarca articolul integral (click aici …)

bad_do
Copyright 2013 C&I-C
Toate drepturile rezervate

Bucuresti, Sector 5, str. dr. Grigore Romniceanu, nr.3C - Brussels, 1 Avenue de la Renaissance, 1000, Tel/Fax: +40.21.313.14.16 Pagina contact